Translation

.UserAgentHelp
Supply a custom user-agent HTTP header.
43/390
Context English Norwegian Bokmål State
.UnsupportedPlayback
Jellyfin cannot decrypt content protected by DRM but all content will be attempted regardless, including protected titles. Some files may appear completely black due to encryption or other unsupported features, such as interactive titles.
Jellyfin kan ikke dekryptere innhold beskyttet med DRM, men alt innhold vil bli forsøkt uansett, inkludert beskyttede titler. Noen filer kan fremstå helt svarte grunnet kryptering eller andre ikke støttede funksjoner, som interaktive titler.
.Up
Up
Opp
.Upload
Upload
Last opp
.UseDoubleRateDeinterlacing
Double the frame rate when deinterlacing
Doble bildefrekvensen ved fjerning av linjefletting
.UseDoubleRateDeinterlacingHelp
This setting uses the field rate when deinterlacing, often referred to as bob deinterlacing, which doubles the frame rate of the video to provide full motion like what you would see when viewing interlaced video on a TV.
Denne innstillingen bruker feltfrekvensen når du fjerner linjefletting, ofte referert til som bob deinterlacing, som dobler bildefrekvensen til videoen for å gi full bevegelse som det du ville se når du ser linjeflettet video på en TV.
.UserAgentHelp
Supply a custom user-agent HTTP header.
Skriv inn en egendefinert HTTP-brukeragent.
.UserProfilesIntro
Jellyfin includes support for user profiles with granular display settings, play state, and parental controls.
Jellyfin har støtte for brukerprofiler med finjusterbare innstillinger, avspillingsstatus og foreldrekontroll.
.ValueAlbumCount
{0} albums
{0} album
.ValueAudioCodec
Audio Codec: {0}
Lydkodek: {0}
.ValueCodec
Codec: {0}
Kodek: {0}
.ValueConditions
Conditions: {0}
Betingelser: {0}
Context English Norwegian Bokmål State
.UnsupportedPlayback
Jellyfin cannot decrypt content protected by DRM but all content will be attempted regardless, including protected titles. Some files may appear completely black due to encryption or other unsupported features, such as interactive titles.
Jellyfin kan ikke dekryptere innhold beskyttet med DRM, men alt innhold vil bli forsøkt uansett, inkludert beskyttede titler. Noen filer kan fremstå helt svarte grunnet kryptering eller andre ikke støttede funksjoner, som interaktive titler.
.Up
Up
Opp
.Upload
Upload
Last opp
.UseDoubleRateDeinterlacing
Double the frame rate when deinterlacing
Doble bildefrekvensen ved fjerning av linjefletting
.UseDoubleRateDeinterlacingHelp
This setting uses the field rate when deinterlacing, often referred to as bob deinterlacing, which doubles the frame rate of the video to provide full motion like what you would see when viewing interlaced video on a TV.
Denne innstillingen bruker feltfrekvensen når du fjerner linjefletting, ofte referert til som bob deinterlacing, som dobler bildefrekvensen til videoen for å gi full bevegelse som det du ville se når du ser linjeflettet video på en TV.
.UserAgentHelp
Supply a custom user-agent HTTP header.
Skriv inn en egendefinert HTTP-brukeragent.
.UserProfilesIntro
Jellyfin includes support for user profiles with granular display settings, play state, and parental controls.
Jellyfin har støtte for brukerprofiler med finjusterbare innstillinger, avspillingsstatus og foreldrekontroll.
.ValueAlbumCount
{0} albums
{0} album
.ValueAudioCodec
Audio Codec: {0}
Lydkodek: {0}
.ValueCodec
Codec: {0}
Kodek: {0}

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.UserAgentHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1419