Translation

.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
167/1660
Context English Norwegian Bokmål State
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Integrerte undertekster kan hentes ut fra videoer og bli levert til klienter i klartekst for å unngå omkoding av video. På noen systemer kan dette ta lang tid og føre til opphold i avspillingen samtidig som prosessen pågår. Deaktiver innstillingen for å brenne inn underteksten i videoen ved hjelp av omkoding når undertekstformatet ikke er støttet av klienten.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Begrens hastighet på omkoding
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Når en omkoding eller ompakking kommer langt nok foran den nåværende avspillingsposisjonen stoppes prosessen slik at den bruker mindre ressurser. Dette er mest nyttig når du sjeldent bytter posisjon i videoen. Slå av dette hvis du opplever problemer med avspilling.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this Jellyfin Server.
Tillat eksterne tilkoblinger til denne Jellyfin-serveren.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Alle tilkoblinger via nettverk vil blokkeres dersom du ikke aktiverer denne innstillingen.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Kommaseparert liste over IP-addresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som er godkjent for eksterne tilkoblinger. Dersom feltet står tomt er alle adresser tillatt.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Bruk alltid
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Undertekster som matcher foretrukket språk vil bli tatt i bruk uansett språk på lydspor.
.AnyLanguage
Any Language
Hvilket som helst språk
.Anytime
Anytime
Når som helst
.AroundTime
Around
Rundt
Context English Norwegian Bokmål State
.AllChannels
All channels
Alle kanaler
.AllComplexFormats
All Complex Formats (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, …)
Alle avanserte formater (ASS, SSA, VOBSUB, PGS, SUB, IDX, ...)
.AllEpisodes
All episodes
Alle episoder
.AllLanguages
All languages
Alle språk
.AllLibraries
All libraries
Alle biblioteker
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Kommaseparert liste over IP-addresser eller IP/nettverksmaske for nettverk som er godkjent for eksterne tilkoblinger. Dersom feltet står tomt er alle adresser tillatt.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Begrens hastighet på omkoding
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Når en omkoding eller ompakking kommer langt nok foran den nåværende avspillingsposisjonen stoppes prosessen slik at den bruker mindre ressurser. Dette er mest nyttig når du sjeldent bytter posisjon i videoen. Slå av dette hvis du opplever problemer med avspilling.
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Tillat at tuneren omkoder strømmer fortløpende. Dette kan bidra til å redusere mendgen omkoding som må utføres av serveren.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Tillat konvertering av media

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowedRemoteAddressesHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 32