Translation

.HardwareAccelerationWarning
Enabling hardware acceleration may cause instability in some environments. Ensure that your operating system and video drivers are fully up to date. If you have difficulty playing video after enabling this, you'll need to change the setting back to None.
260/2540
Context English Norwegian Bokmål State
.GuideProviderLogin
Login
Logg inn
.GuideProviderSelectListings
Select Listings
Velg oppføringer
.H264CrfHelp
The Constant Rate Factor (CRF) is the default quality setting for the x264 encoder. You can set the values between 0 and 51, where lower values would result in better quality (at the expense of higher file sizes). Sane values are between 18 and 28. The default for x264 is 23, so you can use this as a starting point.
Constant Rate Factor (CRF) er standard kvalitetsinnstilling for x264-koderen. Du kan stille inn verdier mellom 0 og 51, hvor lavere verdier vil resultere i bedre kvalitet (på bekostning av høyere fil-størrelse). Fornuftige verdier ligger mellom 18 og 28. Standard for x264 er 23, så du kan bruke det som et utgangspunkt.
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Velg en raskere verdi for å forbedre ytelsen, eller en lavere verdi for å forbedre kvaliteten.
.HDPrograms
HD programs
HD-programmer
.HardwareAccelerationWarning
Enabling hardware acceleration may cause instability in some environments. Ensure that your operating system and video drivers are fully up to date. If you have difficulty playing video after enabling this, you'll need to change the setting back to None.
Aktivering av maskinvareakselerasjon kan føre til ustabilitet i enkelte miljøer. Sørg for at operativsystemet og skjermdriverne dine er fullt oppdatert. Hvis du har problemer med å spille videoer etter å ha aktivert dette, må du deaktivere innstillingen igjen.
.HeaderAccessSchedule
Access Schedule
Tidsplan for tilgang
.HeaderAccessScheduleHelp
Create an access schedule to limit access to certain hours.
Lag en tidsplan for tilgang for å begrense tilgangen til visse tider.
.HeaderActiveDevices
Active Devices
Aktive enheter
.HeaderActiveRecordings
Active Recordings
Aktive opptak
.HeaderActivity
Activity
Aktivitet
Context English Norwegian Bokmål State
.GuestStar
Guest star
Gjesteskuespiller
.Guide
Guide
Guide
.GuideProviderLogin
Login
Logg inn
.GuideProviderSelectListings
Select Listings
Velg oppføringer
.H264CrfHelp
The Constant Rate Factor (CRF) is the default quality setting for the x264 encoder. You can set the values between 0 and 51, where lower values would result in better quality (at the expense of higher file sizes). Sane values are between 18 and 28. The default for x264 is 23, so you can use this as a starting point.
Constant Rate Factor (CRF) er standard kvalitetsinnstilling for x264-koderen. Du kan stille inn verdier mellom 0 og 51, hvor lavere verdier vil resultere i bedre kvalitet (på bekostning av høyere fil-størrelse). Fornuftige verdier ligger mellom 18 og 28. Standard for x264 er 23, så du kan bruke det som et utgangspunkt.
.HardwareAccelerationWarning
Enabling hardware acceleration may cause instability in some environments. Ensure that your operating system and video drivers are fully up to date. If you have difficulty playing video after enabling this, you'll need to change the setting back to None.
Aktivering av maskinvareakselerasjon kan føre til ustabilitet i enkelte miljøer. Sørg for at operativsystemet og skjermdriverne dine er fullt oppdatert. Hvis du har problemer med å spille videoer etter å ha aktivert dette, må du deaktivere innstillingen igjen.
.HDPrograms
HD programs
HD-programmer
.HeaderAccessSchedule
Access Schedule
Tidsplan for tilgang
.HeaderAccessScheduleHelp
Create an access schedule to limit access to certain hours.
Lag en tidsplan for tilgang for å begrense tilgangen til visse tider.
.HeaderActiveDevices
Active Devices
Aktive enheter

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.HardwareAccelerationWarning
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 294