Translation

.MessageChromecastConnectionError
Your Google Cast receiver is unable to contact the Jellyfin server. Please check the connection and try again.
105/1100
Context English Norwegian Bokmål State
.MessageAlreadyInstalled
This version is already installed.
Denne versjonen er allerede installert.
.MessageAreYouSureDeleteSubtitles
Are you sure you wish to delete this subtitle file?
Er du sikker på at du vil slette denne undertekstfilen?
.MessageAreYouSureYouWishToRemoveMediaFolder
Are you sure you wish to remove this media folder?
Er du sikker på at du vil slette denne mediemappen?
.MessageBrowsePluginCatalog
Browse our plugin catalog to view available plugins.
Bla i tilleggskatalogen vår for å se tilgjengelige applikasjonstillegg.
.MessageChangeRecordingPath
Changing your recording folder will not migrate existing recordings from the old location to the new. You'll need to move them manually if desired.
Endring av mappen for opptak vil ikke flytte eksisterende opptak fra den gamle plasseringen til den nye. Du må flytte dem manuelt hvis ønskelig.
.MessageChromecastConnectionError
Your Google Cast receiver is unable to contact the Jellyfin server. Please check the connection and try again.
Google Cast-mottakeren din kan ikke kontakte Jellyfin-serveren. Kontroller tilkoblingen, og prøv på nytt.
.MessageConfirmAppExit
Do you want to exit?
Vil du avslutte?
.MessageConfirmDeleteGuideProvider
Are you sure you wish to delete this guide provider?
Er du sikker på at du vil slette denne leverandøren av TV-guide?
.MessageConfirmDeleteTunerDevice
Are you sure you wish to delete this device?
Er du sikker på at du vil slette denne enheten?
.MessageConfirmProfileDeletion
Are you sure you wish to delete this profile?
Er du sikker på at du vil slette denne profilen?

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
Jellyfin Jellyfin

Source information

Context
.MessageChromecastConnectionError
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1502