Translation

.EnableFallbackFontHelp
Enable custom alternate fonts. This can avoid the problem of incorrect subtitle rendering.
118/900
Context English Norwegian Bokmål State
.HeaderSelectFallbackFontPath
Select Fallback Font Folder Path
Velg mappe for skrift å falle tilbake på
.HeaderSelectFallbackFontPathHelp
Browse or enter the path of the fallback font folder to use for rendering ASS/SSA subtitles.
Bla gjennom eller gå inn i mappen med skrifttyper å falle tilbake på, for gjengivelse av ASS/SSA-undertekster.
.LabelFallbackFontPath
Fallback font folder path:
Mappe for skrift å falle tilbake på:
.LabelFallbackFontPathHelp
Specify a path containing fallback fonts for rendering ASS/SSA subtitles. The maximum allowed total font size is 20 MB. Lightweight and web-friendly font formats such as woff2 are recommended.
Spesifiser en bane som inneholder skrifttyper for gjengivelse av ASS/SSA-undertekster. Maksimal tillatt total skriftstørrelse er 20 MB. Det anbefales lette og nettvennlige skriftformater som woff2.
.EnableFallbackFont
Enable fallback fonts
Aktiver skrifttyper å falle tilbake på
.EnableFallbackFontHelp
Enable custom alternate fonts. This can avoid the problem of incorrect subtitle rendering.
Aktiver egendefinerte alternative skrifttyper. Dette kan hjelpe med å unngå problemer ved gjengivelse av undertekster.
.AspectRatioCover
Cover
Dekk
.AspectRatioFill
Fill
Fyll
.Remuxing
Remuxing
Ompakking
.RemuxHelp1
The media is in an incompatible file container (MKV, AVI, WMV, etc) but both the video stream and audio stream are compatible with the device. The media will be repackaged losslessly on the fly before being sent to the device.
Mediet er i en inkompatibel filbeholder (MKV, AVI, WMV osv.), men både videostrømmen og lydstrømmen er kompatibel med enheten. Mediet vil pakkes om på farten uten kvalitetstap før det sendes til enheten.
.RemuxHelp2
Remux uses very little processing power with a completely lossless media quality.
Ompakking bruker svært lite prosessorkraft og fører ikke til tap av kvalitet på mediet.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EnableFallbackFontHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
3 months ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1475