Translation

.LabelKnownProxies
Known proxies:
15/140
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelImportOnlyFavoriteChannels
Restrict to channels marked as favorite
Begrens til kanaler som er merket som favoritt
.LabelInNetworkSignInWithEasyPassword
Enable in-network sign in with my easy pin code
Tillat innlogging med PIN-kode på det lokale nettverket
.LabelInNetworkSignInWithEasyPasswordHelp
Use the easy pin code to sign in to clients within your local network. Your regular password will only be needed away from home. If the pin code is left blank, you won't need a password within your home network.
Bruk den enkle PIN-koden for å logge inn på klienter som befinner seg i hjemmenettverket. Det vanlige passordet ditt vil kun være nødvendig ved pålogging fra eksternt nettverk. Hvis PIN-koden er tom, trenger du ikke passord i hjemmenettverket.
.LabelInternetQuality
Internet quality:
Internettkvalitet:
.LabelKeepUpTo
Keep up to:
Bevar opptil:
.LabelKnownProxies
Known proxies:
Kjente proxyer:
.LabelKidsCategories
Children's categories:
Barnekategorier:
.LabelKodiMetadataDateFormat
Release date format:
Utgivelsesdatoformat:
.LabelKodiMetadataDateFormatHelp
All dates within NFO files will be parsed using this format.
Alle datoer i NFO-filer vil leses og skrives i dette formatet.
.LabelKodiMetadataEnableExtraThumbs
Copy extrafanart to extrathumbs field
Kopier extrafanart til extrathumbs-feltet
.LabelKodiMetadataEnableExtraThumbsHelp
When downloading images they can be saved into both extrafanart and extrathumbs for maximum Kodi skin compatibility.
Når bilder lastes ned kan de bli lagret i både extrafanart og extrathumbs for best mulig kompatibilitet med Kodi-drakter.
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelInNetworkSignInWithEasyPassword
Enable in-network sign in with my easy pin code
Tillat innlogging med PIN-kode på det lokale nettverket
.LabelInNetworkSignInWithEasyPasswordHelp
Use the easy pin code to sign in to clients within your local network. Your regular password will only be needed away from home. If the pin code is left blank, you won't need a password within your home network.
Bruk den enkle PIN-koden for å logge inn på klienter som befinner seg i hjemmenettverket. Det vanlige passordet ditt vil kun være nødvendig ved pålogging fra eksternt nettverk. Hvis PIN-koden er tom, trenger du ikke passord i hjemmenettverket.
.LabelInternetQuality
Internet quality:
Internettkvalitet:
.LabelKeepUpTo
Keep up to:
Bevar opptil:
.LabelKidsCategories
Children's categories:
Barnekategorier:
.LabelKnownProxies
Known proxies:
Kjente proxyer:
.LabelKodiMetadataDateFormat
Release date format:
Utgivelsesdatoformat:
.LabelKodiMetadataDateFormatHelp
All dates within NFO files will be parsed using this format.
Alle datoer i NFO-filer vil leses og skrives i dette formatet.
.LabelKodiMetadataEnableExtraThumbs
Copy extrafanart to extrathumbs field
Kopier extrafanart til extrathumbs-feltet
.LabelKodiMetadataEnableExtraThumbsHelp
When downloading images they can be saved into both extrafanart and extrathumbs for maximum Kodi skin compatibility.
Når bilder lastes ned kan de bli lagret i både extrafanart og extrathumbs for best mulig kompatibilitet med Kodi-drakter.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelKnownProxies
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 606