Translation

.LabelSubtitleVerticalPosition
Vertical position:
18/180
Context English Norwegian Bokmål State
.LabelTonemappingPeakHelp
Override signal/nominal/reference peak with this value. Useful when the embedded peak information in display metadata is not reliable or when tone mapping from a lower range to a higher range. The recommended and default values are 0.
Overstyr signal / nominell / referansetopp med denne verdien. Nyttig når den innebygde toppinformasjonen i metadata på skjermen ikke er pålitelig eller når tonekartlegging fra et lavere område til et høyere område. De anbefalte og standardverdiene er 0.
.LabelTonemappingParam
Tonemapping param:
Tonemapping parameter:
.LabelTonemappingParamHelp
Tune the tone mapping algorithm. The recommended and default values are NaN. Generally leave it blank.
Still inn algoritmen for tonekartlegging. De anbefalte og standardverdiene er NaN. La det vanligvis være tomt.
.StopPlayback
Stop playback
Stopp avspilling
.ClearQueue
Clear queue
Tøm køen
.LabelSubtitleVerticalPosition
Vertical position:
Vertikal posisjon:
.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
Linjenummer hvor teksten dukker opp. Positive tall indikerer ovenfra og ned. Negative tall indikerer nedenfra og opp.
.Preview
Preview
Forhåndsvis
.LabelMaxMuxingQueueSize
Max muxing queue size:
Maks køstørrelse for muxing:
.LabelMaxMuxingQueueSizeHelp
Maximum number of packets that can be buffered while waiting for all streams to initialize. Try to increase it if you still encounter "Too many packets buffered for output stream" error in ffmpeg logs. The recommended value is 2048.
Maksimalt antall pakker som kan buffres mens de venter på at alle strømmer skal initialiseres. Prøv å øke den hvis du fremdeles støter på "For mange pakker bufret for utdatestrøm" -feil i ffmpeg-logger. Den anbefalte verdien er 2048.

Loading…

Loading…

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelSubtitleVerticalPosition
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 months ago
Translation file
src/strings/nb.json, string 1418