Translation

.Favorites
Favorites
8/100
Context English Lithuanian State
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Skyrių paveikslų išgavimas padės Jellyfin programėlėms rodyti vaizdingas scenas pasirinkimo meniu. Procesas gana lėtas, naudoja daug procesoriaus pajėgumų ir gali sunaudoti kelis gigabaitus disko vietos. Jis vyksta atradus naujus vaizdo įrašus, bei atliekamas naktimis. Tvarkaraštį galima keisti numatytų užduočių skyriuje. Nerekomenduojama vykdyti šios užduoties vartojimo piko valandomis.
.ExtraLarge
Extra Large
Labai didelis
.Extras
Extras
Pap. medžiaga
.FastForward
Fast-forward
Pirmyn
.Favorite
Favorite
Mėgstamas
.Favorites
Favorites
Mėgstami
.Features
Features
Medžiagos
.FetchingData
Fetching additional data
Gaunami papildomi duomenys
.FFmpegSavePathNotFound
We're unable to locate FFmpeg using the path you've entered. FFprobe is also required and must exist in the same folder. These components are normally bundled together in the same download. Please check the path and try again.
Neįmanoma rasti „FFmpeg“ įvestame kelyje. „FFprobe“ taip pat reikalingas ir turi būti tame pačiame kelyje. Paprastai šie komponentai įdiegiami kartu su atsiustu paketu. Patikrinkite kelią ir bandykite dar kartą.
.File
File
Failas
.FileNotFound
File not found.
Failas nerastas.
Context English Lithuanian State
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Skyrių paveikslų išgavimas padės Jellyfin programėlėms rodyti vaizdingas scenas pasirinkimo meniu. Procesas gana lėtas, naudoja daug procesoriaus pajėgumų ir gali sunaudoti kelis gigabaitus disko vietos. Jis vyksta atradus naujus vaizdo įrašus, bei atliekamas naktimis. Tvarkaraštį galima keisti numatytų užduočių skyriuje. Nerekomenduojama vykdyti šios užduoties vartojimo piko valandomis.
.ExtraLarge
Extra Large
Labai didelis
.Extras
Extras
Pap. medžiaga
.FastForward
Fast-forward
Pirmyn
.Favorite
Favorite
Mėgstamas
.Favorites
Favorites
Mėgstami
.Features
Features
Medžiagos
.FetchingData
Fetching additional data
Gaunami papildomi duomenys
.FFmpegSavePathNotFound
We're unable to locate FFmpeg using the path you've entered. FFprobe is also required and must exist in the same folder. These components are normally bundled together in the same download. Please check the path and try again.
Neįmanoma rasti „FFmpeg“ įvestame kelyje. „FFprobe“ taip pat reikalingas ir turi būti tame pačiame kelyje. Paprastai šie komponentai įdiegiami kartu su atsiustu paketu. Patikrinkite kelią ir bandykite dar kartą.
.File
File
Failas
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Web
Mėgstami
Following string has same context and same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin
Mėgstami
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Android TV
Mėgstamiausi

Change compared to this translation:

Mėgstamiausi

Loading…

Loading…

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.Favorites
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/lt-lt.json, string 254