Translation

.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
134/1040
Context English Hungarian State
.SubtitleAppearanceSettingsAlsoPassedToCastDevices
These settings also apply to any Chromecast playback started by this device.
Ezek a beállítások a készülék által elindított összes Chromecast lejátszásra is vonatkoznak.
.SubtitleAppearanceSettingsDisclaimer
These settings will not apply to graphical subtitles (PGS, DVD, etc) or ASS/SSA subtitles that embed their own styles.
Ezek a beállítások nem vonatkoznak a grafikus feliratokra (PGS, DVD, stb.) vagy a saját stílusokat tartalmazó feliratokra (ASS / SSA).
.SubtitleDownloadersHelp
Enable and rank your preferred subtitle downloaders in order of priority.
Engedélyezd és rangsorold az előnyben részesített feliratok letöltőket sorrendben.
.SubtitleOffset
Subtitle Offset
Felirat eltolása
.Subtitles
Subtitles
Feliratok
.SubtitleVerticalPositionHelp
Line number where text appears. Positive numbers indicate top down. Negative numbers indicate bottom up.
Annak a sornak a száma, ahol a szöveg megjelenik. A pozitív számok fentről lefelé mutatnak. A negatív számok alulról felfelé mutatnak.
.Suggestions
Suggestions
Javaslatok
.Sunday
Sunday
Vasárnap
.Sync
Sync
Szinkronizál
.SyncPlayAccessHelp
Select the level of access this user has to the SyncPlay feature. SyncPlay enables to sync playback with other devices.
Válaszd ki, hogy ez a felhasználó milyen szinten férhet hozzá a SyncPlay funkcióhoz. A SyncPlay lehetőséget biztosít a lejátszások közötti szinkronizációra.

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.SubtitleVerticalPositionHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
5 days ago
Translation file
src/strings/hu.json, string 1531