Translation

Allow remote connections to this Jellyfin Sserver.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
45/400
Context English Finnish State
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Salli tai kiellä pääsy median muunnostoimintoon.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Salli tekstitysten purkaminen lennossa
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Sisäiset tekstitykset voidaan lähettää päätelaitteille ilmitekstinä, jotta videota ei tarvitsisi uudelleenkoodata. Joissain järjestelmissä tämä voi viedä paljon aikaa ja aiheuttaa toiston pysähtymisen purun ajaksi. Poista tämä käytöstä polttaaksesi tekstiykset suoraan videoon, mikäli päätelaite ei tue tekstityksiä.
.AllowFfmpegThrottling
Throttle Transcodes
Rajoita uudelleenkoodaus
.AllowFfmpegThrottlingHelp
When a transcode or remux gets far enough ahead from the current playback position, pause the process so it will consume less resources. This is most useful when watching without seeking often. Turn this off if you experience playback issues.
Kun uudelleenkoodaus tai remux ehtii tarpeeksi toiston edelle, keskeytä laskenta jotta laskentaresursseja kuluu vähemmän. Tämä on hyödyllistä jos katselet hyppimättä eri kohtiin. Älä käytä jos toiston kanssa ilmenee ongelmia.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän Jellyfin palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AllowedRemoteAddressesHelp
Comma separated list of IP addresses or IP/netmask entries for networks that will be allowed to connect remotely. If left blank, all remote addresses will be allowed.
Pilkuilla eroteltu lista IP-osoitteista tai IP/verkonpeite merkinnöistä verkoille, joille sallitaan etäyhteys palvelimeen. Tyhjäksi jätetty lista tarkoittaa, että kaikki osoitteet sallitaan.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa
Context English Finnish State
.AllowHWTranscodingHelp
Allow the tuner to transcode streams on the fly. This may help reduce transcoding required by the server.
Salli virittimen muuntaa bittivirtaa lennossa. Tämä voi vähentää muunnoksen tarvetta Jellyfin-palvelimella.
.AllowMediaConversion
Allow media conversion
Salli median muunto
.AllowMediaConversionHelp
Grant or deny access to the convert media feature.
Salli tai kiellä pääsy median muunnostoimintoon.
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Salli tekstitysten purkaminen lennossa
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Sisäiset tekstitykset voidaan lähettää päätelaitteille ilmitekstinä, jotta videota ei tarvitsisi uudelleenkoodata. Joissain järjestelmissä tämä voi viedä paljon aikaa ja aiheuttaa toiston pysähtymisen purun ajaksi. Poista tämä käytöstä polttaaksesi tekstiykset suoraan videoon, mikäli päätelaite ei tue tekstityksiä.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän Jellyfin palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AllowRemoteAccess
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 29