Translation

Client discovery interval (seconds)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval
43/250
Context English Finnish State
.LabelEmbedAlbumArtDidlHelp
Some devices prefer this method for obtaining album art. Others may fail to play with this option enabled.
.LabelEnableAutomaticPortMap
Enable automatic port mapping
Salli reitittimen porttien automaattinen avaaminen (UPnP)
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
Ohjaa reitittimesi julkiset portit automaattisesti palvelimesi paikallisiin portteihin UPnP:n avulla. Tämä ei välttämättä toimi kaikkien reitittimien tai verkkoasetusten kanssa. Muutokset tulevat voimaan vasta palvelimen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
.LabelEnableBlastAliveMessages
Blast alive messages
Lähetä hereilläolo -viesti
.LabelEnableBlastAliveMessagesHelp
Enable this if the server is not detected reliably by other UPnP devices on your network.
Ota tämä käyttöön, jos muilla verkon UPnP-laitteilla on ongelmia palvelimen havaitsemisessa.
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval
Asiakaslaitteiden havaintoväli (sekunteina)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryIntervalHelp
Determines the duration in seconds between SSDP searches.
Määrittää, kuinka usein Jellyfin etsii SSDP-protokollaa käyttäviä laitteita.
.LabelEnableDlnaDebugLogging
Enable DLNA debug logging
Ota DLNA:n virheenjäljitys käyttöön
.LabelEnableDlnaDebugLoggingHelp
Create large log files and should only be used as needed for troubleshooting purposes.
Luo suuria lokitiedostoja ja tulisi käyttää vain tarvittaessa vianmääritystä varten.
.LabelEnableDlnaPlayTo
Enable DLNA Play To
Salli DLNA-toisto
.LabelEnableDlnaPlayToHelp
Detect devices within your network and offer the ability to control them remotely.
Context English Finnish State
.LabelEmbedAlbumArtDidlHelp
Some devices prefer this method for obtaining album art. Others may fail to play with this option enabled.
.LabelEnableAutomaticPortMap
Enable automatic port mapping
Salli reitittimen porttien automaattinen avaaminen (UPnP)
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
Ohjaa reitittimesi julkiset portit automaattisesti palvelimesi paikallisiin portteihin UPnP:n avulla. Tämä ei välttämättä toimi kaikkien reitittimien tai verkkoasetusten kanssa. Muutokset tulevat voimaan vasta palvelimen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
.LabelEnableBlastAliveMessages
Blast alive messages
Lähetä hereilläolo -viesti
.LabelEnableBlastAliveMessagesHelp
Enable this if the server is not detected reliably by other UPnP devices on your network.
Ota tämä käyttöön, jos muilla verkon UPnP-laitteilla on ongelmia palvelimen havaitsemisessa.
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval
Asiakaslaitteiden havaintoväli (sekunteina)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryIntervalHelp
Determines the duration in seconds between SSDP searches.
Määrittää, kuinka usein Jellyfin etsii SSDP-protokollaa käyttäviä laitteita.
.LabelEnableDlnaDebugLogging
Enable DLNA debug logging
Ota DLNA:n virheenjäljitys käyttöön
.LabelEnableDlnaDebugLoggingHelp
Create large log files and should only be used as needed for troubleshooting purposes.
Luo suuria lokitiedostoja ja tulisi käyttää vain tarvittaessa vianmääritystä varten.
.LabelEnableDlnaPlayTo
Enable DLNA Play To
Salli DLNA-toisto

Loading…

Loading…

Things to check

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 553