Translation

.HeaderAccessScheduleHelp
Create an access schedule to limit access to certain hours.
60/590
Context English Finnish State
.GuideProviderSelectListings
Select Listings
Valitse luettelot
.H264CrfHelp
The Constant Rate Factor (CRF) is the default quality setting for the x264 and x265 encoder. You can set the values between 0 and 51, where lower values would result in better quality (at the expense of higher file sizes). Sane values are between 18 and 28. The default for x264 is 23, and for x265 is 28, so you can use this as a starting point.
Constant Rate Factor (CRF) on x264 -enkooderin kuvanlaadun vakioasetus. Voit valita arvon lukujen 0 ja 51 väliltä, jossa matalammat arvot tarkoittavat parempaa kuvanlaatua (suurempien tiedostokokojen hinnalla). Järkevät arvot ovat väliltä 18-28. Oletusarvo x264:lle on 23, joten voit käyttää sitä lähtökohtana.
.HDPrograms
HD programs
HD-ohjelmat
.HardwareAccelerationWarning
Enabling hardware acceleration may cause instability in some environments. Ensure that your operating system and video drivers are fully up to date. If you have difficulty playing video after enabling this, you'll need to change the setting back to None.
Laitteistokiihdytyksen käyttöönotto voi aiheuttaa epävakautta joissain ympäristöissä. Varmista että sekä käyttöjärjestelmäsi että videoajurisi ovat ajan tasalla. Mikäli huomaat ongelmia videotoistossa säädettyäsi tätä asetusta, sinun täytyy muuttaa asetus takaisin kohtaan "Ei mitään".
.HeaderAccessSchedule
Access Schedule
Käyttöaikataulu
.HeaderAccessScheduleHelp
Create an access schedule to limit access to certain hours.
Luo käyttötaulu rajoittaaksesi käyttöä tietylle aikavälille.
.HeaderActiveDevices
Active Devices
Aktiiviset laitteet
.HeaderActiveRecordings
Active Recordings
Käynnissä olevat nauhoitukset
.HeaderActivity
Activity
Toiminta
.HeaderAdditionalParts
Additional Parts
Lisäosat
.HeaderAddToCollection
Add to Collection
Lisää kokoelmaan
Context English Finnish State
.GuideProviderSelectListings
Select Listings
Valitse luettelot
.H264CrfHelp
The Constant Rate Factor (CRF) is the default quality setting for the x264 and x265 encoder. You can set the values between 0 and 51, where lower values would result in better quality (at the expense of higher file sizes). Sane values are between 18 and 28. The default for x264 is 23, and for x265 is 28, so you can use this as a starting point.
Constant Rate Factor (CRF) on x264 -enkooderin kuvanlaadun vakioasetus. Voit valita arvon lukujen 0 ja 51 väliltä, jossa matalammat arvot tarkoittavat parempaa kuvanlaatua (suurempien tiedostokokojen hinnalla). Järkevät arvot ovat väliltä 18-28. Oletusarvo x264:lle on 23, joten voit käyttää sitä lähtökohtana.
.HardwareAccelerationWarning
Enabling hardware acceleration may cause instability in some environments. Ensure that your operating system and video drivers are fully up to date. If you have difficulty playing video after enabling this, you'll need to change the setting back to None.
Laitteistokiihdytyksen käyttöönotto voi aiheuttaa epävakautta joissain ympäristöissä. Varmista että sekä käyttöjärjestelmäsi että videoajurisi ovat ajan tasalla. Mikäli huomaat ongelmia videotoistossa säädettyäsi tätä asetusta, sinun täytyy muuttaa asetus takaisin kohtaan "Ei mitään".
.HDPrograms
HD programs
HD-ohjelmat
.HeaderAccessSchedule
Access Schedule
Käyttöaikataulu
.HeaderAccessScheduleHelp
Create an access schedule to limit access to certain hours.
Luo käyttötaulu rajoittaaksesi käyttöä tietylle aikavälille.
.HeaderActiveDevices
Active Devices
Aktiiviset laitteet
.HeaderActiveRecordings
Active Recordings
Käynnissä olevat nauhoitukset
.HeaderActivity
Activity
Toiminta
.HeaderAdditionalParts
Additional Parts
Lisäosat

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.HeaderAccessScheduleHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 282