Translation

.LabelEnableDlnaPlayToHelp
Detect devices within your network and offer the ability to control them remotely.
78/820
Context English Finnish State
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryInterval
Client discovery interval
Asiakaslaitteiden havaintoväli (sekunteina)
.LabelEnableDlnaClientDiscoveryIntervalHelp
Determines the duration in seconds between SSDP searches.
Määrittää, kuinka usein Jellyfin etsii SSDP-protokollaa käyttäviä laitteita.
.LabelEnableDlnaDebugLogging
Enable DLNA debug logging
Ota DLNA:n virheenjäljitys käyttöön
.LabelEnableDlnaDebugLoggingHelp
Create large log files and should only be used as needed for troubleshooting purposes.
Luo suuria lokitiedostoja ja tulisi käyttää vain tarvittaessa vianmääritystä varten.
.LabelEnableDlnaPlayTo
Enable DLNA Play To
Salli DLNA-toisto
.LabelEnableDlnaPlayToHelp
Detect devices within your network and offer the ability to control them remotely.
Havaitse verkossasi olevat laitteet ja tarjoa mahdollisuutta etähallita niitä.
.LabelEnableDlnaServer
Enable DLNA server
Ota DLNA-palvelin käyttöön
.LabelEnableDlnaServerHelp
Allows UPnP devices on your network to browse and play content.
Sallii verkon UPnP-laitteiden selata ja toistaa sisältöä tältä palvelimelta.
.LabelEnableHardwareDecodingFor
Enable hardware decoding for:
Ota rautapurku käyttöön:
.LabelEnableHttps
Enable HTTPS
Ota HTTPS käyttöön
.LabelEnableHttpsHelp
Listen on the configured HTTPS port. A valid certificate must also be supplied for this to take effect.
Kuuntele määritettyä HTTPS-porttia. Kelvollinen sertifikaatti tulee määrittää toiminnon käyttämiseksi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelEnableDlnaPlayToHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 602