Translation

.EveryXHours
Every {0} hours
14/150
Context English Finnish State
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Valitse lineup ja yritä uudestaan. Mikäli lineuppeja ei ole saatavilla, varmista että käyttäjätunnuksesi, salasanasi sekä postinumerosi ovat oikein.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV-palveluntarjoajaa lisättäessä tapahtui virhe. Varmista sen saatavuus ja yritä uudestaan.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Loppumisajan on oltava myöhemmin kuin aloitusaika.
.EveryHour
Every hour
Joka tunti
.EveryNDays
Every {0} days
Joka {0} päivä
.EveryXHours
Every {0} hours
Joka {0} tunti
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
Joka {0} minuutti
.ExitFullscreen
Exit full screen
Poistu kokonäyttötilasta
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Kappalekuvien luominen mahdollistaa sovellusten näyttää graafisia kohtausvalikoita. Prosessi voi olla hidas, prosessoria kuormittava ja saattaa vaatia useita gigatavuja tilaa. Se suoritetaan, kun videoita havaitaan, sekä myös yöksi suunniteltuna tehtävänä. Aikataulu on muokattavissa ajoitetuissa tehtävissä. Tätä tehtävää ei ole suositeltavaa suorittaa korkean kuormituksen aikana.
.ExtraLarge
Extra Large
Suurin
.Extras
Extras
Extrat
Context English Finnish State
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Valitse lineup ja yritä uudestaan. Mikäli lineuppeja ei ole saatavilla, varmista että käyttäjätunnuksesi, salasanasi sekä postinumerosi ovat oikein.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
TV-palveluntarjoajaa lisättäessä tapahtui virhe. Varmista sen saatavuus ja yritä uudestaan.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Loppumisajan on oltava myöhemmin kuin aloitusaika.
.EveryHour
Every hour
Joka tunti
.EveryNDays
Every {0} days
Joka {0} päivä
.EveryXHours
Every {0} hours
Joka {0} tunti
.EveryXMinutes
Every {0} minutes
Joka {0} minuutti
.ExitFullscreen
Exit full screen
Poistu kokonäyttötilasta
.ExtractChapterImagesHelp
Extracting chapter images will allow clients to display graphical scene selection menus. The process can be slow, resource intensive, and may require several gigabytes of space. It runs when videos are discovered, and also as a nightly scheduled task. The schedule is configurable in the scheduled tasks area. It is not recommended to run this task during peak usage hours.
Kappalekuvien luominen mahdollistaa sovellusten näyttää graafisia kohtausvalikoita. Prosessi voi olla hidas, prosessoria kuormittava ja saattaa vaatia useita gigatavuja tilaa. Se suoritetaan, kun videoita havaitaan, sekä myös yöksi suunniteltuna tehtävänä. Aikataulu on muokattavissa ajoitetuissa tehtävissä. Tätä tehtävää ei ole suositeltavaa suorittaa korkean kuormituksen aikana.
.ExtraLarge
Extra Large
Suurin

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EveryXHours
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 243