Translation

.LabelEasyPinCode
Easy pin code:
25/140
Context English Finnish State
.LabelDropImageHere
Drop image here, or click to browse.
Pudota kuva tähän, tai paina selataksesi.
.LabelDroppedFrames
Dropped frames:
Pudotettuja kuvia:
.LabelDropShadow
Drop shadow:
Varjostus:
.LabelDropSubtitleHere
Drop subtitle here, or click to browse.
Pudota tekstitys tähän tai napsauta selataksesi.
.LabelDynamicExternalId
{0} Id:
{0} Id:
.LabelEasyPinCode
Easy pin code:
Yksinkertainen PIN-koodi:
.LabelEmbedAlbumArtDidl
Embed album art in Didl
Upota albumin kuvamateriaali Didl:iin
.LabelEmbedAlbumArtDidlHelp
Some devices prefer this method for obtaining album art. Others may fail to play with this option enabled.
Jotkin laitteet voivat käyttää tätä kansitaiteen hakemiseen. Toisilla laitteilla toisto ei välttämättä onnistu tätä valintaa käytettäessä.
.LabelEnableAutomaticPortMap
Enable automatic port mapping
Salli reitittimen porttien automaattinen avaaminen (UPnP)
.LabelEnableAutomaticPortMapHelp
Automatically forward public ports on your router to local ports on your server via UPnP. This may not work with some router models or network configurations. Changes will not apply until after a server restart.
Ohjaa reitittimesi julkiset portit automaattisesti palvelimesi paikallisiin portteihin UPnP:n avulla. Tämä ei välttämättä toimi kaikkien reitittimien tai verkkoasetusten kanssa. Muutokset tulevat voimaan vasta palvelimen uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
.LabelEnableBlastAliveMessages
Blast alive messages
Lähetä hereilläolo -viesti

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelEasyPinCode
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 589