Translation

.LabelAutomaticDiscoveryHelp
Allow applications to automatically detect Jellyfin by using UDP port 7359.
71/750
Context English Finnish State
.LabelAuthProvider
Authentication Provider:
Todennuksen tarjoaja:
.LabelAutoDiscoveryTracing
Enable Auto Discovery tracing.
Ota automaattisen etsinnän jäljitys käyttöön.
.LabelAutoDiscoveryTracingHelp
When enabled, packets received on the auto discovery port will be logged.
Kun tämä on käytössä, automaattiseen etsintäporttiin vastaanotettu paketti kirjataan lokiin.
.LabelAutomaticallyRefreshInternetMetadataEvery
Automatically refresh metadata from the internet:
Päivitä metadata automaattisesti:
.LabelAutomaticDiscovery
Enable Auto Discovery:
Ota automaattinen etsintä käyttöön:
.LabelAutomaticDiscoveryHelp
Allow applications to automatically detect Jellyfin by using UDP port 7359.
Sallii sovellusten löytää Jellyfinin automaattisesti UDP-portilla 7359.
.LabelBaseUrl
Base URL:
Perus-URL:
.LabelBaseUrlHelp
Add a custom subdirectory to the server URL. For example: <code>http://example.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
Lisää mukautettu alihakemisto palvelimen URL-osoitteeseen. Esimerkki:<code>http://osoite.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
.LabelBindToLocalNetworkAddress
Bind to local network address:
Kiinnitä verkko-osoitteeseen:
.LabelBindToLocalNetworkAddressHelp
Override the local IP address for the HTTP server. If left empty, the server will bind to all available addresses. Changing this value requires a restart.
Korvaa HTTP-palvelimen paikallinen IP-osoite. Jos se on tyhjä, palvelin linkitetään kaikkiin käytettävissä oleviin osoitteisiin. Tämän arvon muuttaminen edellyttää uudelleenkäynnistystä.
.LabelBirthDate
Birth date:
Syntymäaika:
Context English Finnish State
.LabelAuthProvider
Authentication Provider:
Todennuksen tarjoaja:
.LabelAutoDiscoveryTracing
Enable Auto Discovery tracing.
Ota automaattisen etsinnän jäljitys käyttöön.
.LabelAutoDiscoveryTracingHelp
When enabled, packets received on the auto discovery port will be logged.
Kun tämä on käytössä, automaattiseen etsintäporttiin vastaanotettu paketti kirjataan lokiin.
.LabelAutomaticallyRefreshInternetMetadataEvery
Automatically refresh metadata from the internet:
Päivitä metadata automaattisesti:
.LabelAutomaticDiscovery
Enable Auto Discovery:
Ota automaattinen etsintä käyttöön:
.LabelAutomaticDiscoveryHelp
Allow applications to automatically detect Jellyfin by using UDP port 7359.
Sallii sovellusten löytää Jellyfinin automaattisesti UDP-portilla 7359.
.LabelBaseUrl
Base URL:
Perus-URL:
.LabelBaseUrlHelp
Add a custom subdirectory to the server URL. For example: <code>http://example.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
Lisää mukautettu alihakemisto palvelimen URL-osoitteeseen. Esimerkki:<code>http://osoite.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
.LabelBindToLocalNetworkAddress
Bind to local network address:
Kiinnitä verkko-osoitteeseen:
.LabelBindToLocalNetworkAddressHelp
Override the local IP address for the HTTP server. If left empty, the server will bind to all available addresses. Changing this value requires a restart.
Korvaa HTTP-palvelimen paikallinen IP-osoite. Jos se on tyhjä, palvelin linkitetään kaikkiin käytettävissä oleviin osoitteisiin. Tämän arvon muuttaminen edellyttää uudelleenkäynnistystä.

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelAutomaticDiscoveryHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 523