Translation

.AnyLanguage
Any Language
12/120
Context English Finnish State
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Sävykartoitus voi muuttaa videon dynaamisen alueen HDR: stä SDR: ksi säilyttäen samalla kuvan yksityiskohdat ja värit, jotka ovat erittäin tärkeitä tietoja alkuperäisen kohtauksen edustamiseksi. Toimii tällä hetkellä vain videoiden transkoodaamisessa upotetuilla HDR10- tai HLG-metatiedoilla. Jos toisto ei ole sujuvaa tai epäonnistuu, harkitse vastaavan laitteistodekooderin sammuttamista.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa
.Anytime
Anytime
Milloin tahansa
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Lista aktiivisista API-avaimista
.AroundTime
Around
Noin {0}
.Art
Art
Taide
.Artist
Artist
Artisti
Context English Finnish State
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Sävykartoitus voi muuttaa videon dynaamisen alueen HDR: stä SDR: ksi säilyttäen samalla kuvan yksityiskohdat ja värit, jotka ovat erittäin tärkeitä tietoja alkuperäisen kohtauksen edustamiseksi. Toimii tällä hetkellä vain videoiden transkoodaamisessa upotetuilla HDR10- tai HLG-metatiedoilla. Jos toisto ei ole sujuvaa tai epäonnistuu, harkitse vastaavan laitteistodekooderin sammuttamista.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa
.Anytime
Anytime
Milloin tahansa
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Lista aktiivisista API-avaimista
.AroundTime
Around
Noin {0}
.Art
Art
Taide

Loading…

Loading…

Justsofun

Translation comment

Preferred subtitle language: -valikossa oleva vaihtoehto muiden kielien joukossa

8 months ago

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AnyLanguage
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 35