Translation

.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
94/830
Context English Finnish State
.EnableStreamLooping
Auto-loop live streams
Uudelleentoista suoralähetykset automaattisesti
.EnableStreamLoopingHelp
Enable this if live streams only contain a few seconds of data and need to be continuously requested. Enabling this when not needed may cause problems.
Laita tämä päälle, jos suoratoistot sisältävät vain muutaman sekuntin verran dataa jota tarvitsee pyytää jatkuvasti. Tämän päälle laittaminen ilman toiminnon tarvetta voi aiheuttaa ongelmia.
.EnableThemeSongsHelp
Play theme songs in the background while browsing the library.
Soita tunnussäveliä taustalla selatessasi kirjastoa.
.EnableThemeVideosHelp
Play theme videos in the background while browsing the library.
Soita tunnusvideoita taustalla selatessasi kirjastoa.
.EnableTonemapping
Enable Tone mapping
.EncoderPresetHelp
Choose a faster value to improve performance, or a slower value to improve quality.
Valitse nopeampi arvo kohentaaksesi suorituskykyä tai hitaampi arvo parantaaksesi kuvanlaatua.
.Ended
Ended
Päättynyt
.EndsAtValue
Ends at {0}
Päättyy {0}
.Episode
Episode
Jakso
.Episodes
Episodes
Jaksot
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Lineuppia Schedules Direct -käyttäjätunnuksellesi lisättäessä ilmeni virhe. Schedules Direct sallii vain rajallisen määrän lineuppeja yhdelle käyttäjätunnukselle. Mikäli haluat jatkaa, voit esimerkiksi kirjautua Schedules Direct -sivustolle ja poistaa muita listauksia käyttäjätunnukseltasi.

Loading…

Loading…

orgrinrt

Translation comment

Not sure if in this context it refers to the quality of the visuals, but simply stating "parantaaksesi laatua" sounds a bit off, so choosing to go with the more descriptive "kuvanlaatu" instead (assuming it refers to the visuals, as the context only mentions encoder which could equally mean e.g audio). Needs review from someone who knows/can find out the full context.

5 months ago

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.EncoderPresetHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 226