Translation

.LabelBaseUrlHelp
Add a custom subdirectory to the server URL. For example: <code>http://example.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
122/1120
Context English Finnish State
.LabelAutoDiscoveryTracingHelp
When enabled, packets received on the auto discovery port will be logged.
Kun tämä on käytössä, automaattiseen etsintäporttiin vastaanotettu paketti kirjataan lokiin.
.LabelAutomaticallyRefreshInternetMetadataEvery
Automatically refresh metadata from the internet:
Päivitä metadata automaattisesti:
.LabelAutomaticDiscovery
Enable Auto Discovery:
Ota automaattinen etsintä käyttöön:
.LabelAutomaticDiscoveryHelp
Allow applications to automatically detect Jellyfin by using UDP port 7359.
Sallii sovellusten löytää Jellyfinin automaattisesti UDP-portilla 7359.
.LabelBaseUrl
Base URL:
Perus-URL:
.LabelBaseUrlHelp
Add a custom subdirectory to the server URL. For example: <code>http://example.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
Lisää mukautettu alihakemisto palvelimen URL-osoitteeseen. Esimerkki:<code>http://osoite.com/<b>&lt;baseurl&gt;</b></code>
.LabelBindToLocalNetworkAddress
Bind to local network address:
Kiinnitä verkko-osoitteeseen:
.LabelBindToLocalNetworkAddressHelp
Override the local IP address for the HTTP server. If left empty, the server will bind to all available addresses. Changing this value requires a restart.
Korvaa HTTP-palvelimen paikallinen IP-osoite. Jos se on tyhjä, palvelin linkitetään kaikkiin käytettävissä oleviin osoitteisiin. Tämän arvon muuttaminen edellyttää uudelleenkäynnistystä.
.LabelBirthDate
Birth date:
Syntymäaika:
.LabelBirthYear
Birth year:
Syntymävuosi:
.LabelBitrate
Bitrate:
Bittinopeus:

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.LabelBaseUrlHelp
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 525