Translation

.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
23/110
Context English Finnish State
.AllowOnTheFlySubtitleExtraction
Allow subtitle extraction on the fly
Salli tekstitysten purkaminen lennossa
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Sisäiset tekstitykset voidaan lähettää päätelaitteille ilmitekstinä, jotta videota ei tarvitsisi uudelleenkoodata. Joissain järjestelmissä tämä voi viedä paljon aikaa ja aiheuttaa toiston pysähtymisen purun ajaksi. Poista tämä käytöstä polttaaksesi tekstiykset suoraan videoon, mikäli päätelaite ei tue tekstityksiä.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Sävykartoitus voi muuttaa videon dynaamisen alueen HDR: stä SDR: ksi säilyttäen samalla kuvan yksityiskohdat ja värit, jotka ovat erittäin tärkeitä tietoja alkuperäisen kohtauksen edustamiseksi. Toimii tällä hetkellä vain videoiden transkoodaamisessa upotetuilla HDR10- tai HLG-metatiedoilla. Jos toisto ei ole sujuvaa tai epäonnistuu, harkitse vastaavan laitteistodekooderin sammuttamista.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa
.Anytime
Anytime
Milloin tahansa
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Lista aktiivisista API-avaimista
.AroundTime
Around
Noin {0}
Context English Finnish State
.AllowOnTheFlySubtitleExtractionHelp
Embedded subtitles can be extracted from videos and delivered to clients in plain text, in order to help prevent video transcoding. On some systems this can take a long time and cause video playback to stall during the extraction process. Disable this to have embedded subtitles burned in with video transcoding when they are not natively supported by the client device.
Sisäiset tekstitykset voidaan lähettää päätelaitteille ilmitekstinä, jotta videota ei tarvitsisi uudelleenkoodata. Joissain järjestelmissä tämä voi viedä paljon aikaa ja aiheuttaa toiston pysähtymisen purun ajaksi. Poista tämä käytöstä polttaaksesi tekstiykset suoraan videoon, mikäli päätelaite ei tue tekstityksiä.
.AllowRemoteAccess
Allow remote connections to this server.
Salli etäyhteydet tähän palvelimeen.
.AllowRemoteAccessHelp
If unchecked, all remote connections will be blocked.
Jos merkki puuttuu, kaikki ulkopuoliset yhteydet estetään.
.AllowTonemappingHelp
Tone mapping can transform the dynamic range of a video from HDR to SDR while maintaining image details and colors, which are very important information for representing the original scene. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 or HLG metadata. If the playback is not smooth or fails, please consider turning off the corresponding hardware decoder.
Sävykartoitus voi muuttaa videon dynaamisen alueen HDR: stä SDR: ksi säilyttäen samalla kuvan yksityiskohdat ja värit, jotka ovat erittäin tärkeitä tietoja alkuperäisen kohtauksen edustamiseksi. Toimii tällä hetkellä vain videoiden transkoodaamisessa upotetuilla HDR10- tai HLG-metatiedoilla. Jos toisto ei ole sujuvaa tai epäonnistuu, harkitse vastaavan laitteistodekooderin sammuttamista.
.AllowVppTonemappingHelp
Full hardware based tone mapping without using OpenCL filter. Currently works only when transcoding videos with embedded HDR10 metadata.
.AlwaysPlaySubtitles
Always Play
Näytä aina tekstitykset
.AlwaysPlaySubtitlesHelp
Subtitles matching the language preference will be loaded regardless of the audio language.
Oletuskieliasetusta vastaava tekstitys otetaan käyttöön ääniraidan kielestä huolimatta.
.AnyLanguage
Any Language
Mikä tahansa
.Anytime
Anytime
Milloin tahansa
.ApiKeysCaption
List of the currently enabled API keys
Lista aktiivisista API-avaimista

Loading…

Loading…

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.AlwaysPlaySubtitles
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 years ago
Translation file
src/strings/fi.json, string 33