Translation

.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
83/890
Context English Bulgarian State
.Episode
Episode
Епизод
.Episodes
Episodes
Епизоди
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Възникна грешка при добавянето на списъка към вашия "Schedules Direct" акаунт.Услугата позволява определен брой списъци към един акаунт.Ще е необходимо да влезете в акаунта си (през сайта на услугата) и да отстраните другите списъци преди да продължите с добавянето на нови.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Има проблем при добавянето на пътя.Моля уверете се ,че е валиден и сървъра има достъп до папката.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Възникна проблем при добавянето на тунера. Уверете се ,че устройството е достъпно и пробвайте отново.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Има проблем при достъпа на XMLTV файла.Уверете се ,че е наличен и пробвайте отново.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Има проблем при опита да бъде изтрит файла от сървъра.Убедете се ,че сървъра има право да трие папки и опитайте отново.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Има проблем при опита да бъдат свалени списъци с ТВ.Убедете се ,че информацията е правилна и опитайте отново.
.ErrorStartHourGreaterThanEnd
End time must be greater than the start time.
Времето за край трябва да бъде по-голямо от началното време.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Моля изберете списък и опитайте отново.Ако няма налични списъци се убедете ,че името,паролата и пощенския код са точни.
.ErrorSavingTvProvider
There was an error saving the TV provider. Please ensure it is accessible and try again.
Има проблем със запазването на ТВ доставчика.Убедете се ,че е достъпен и опитайте отново.
Context English Bulgarian State
.Episode
Episode
Епизод
.Episodes
Episodes
Епизоди
.ErrorAddingListingsToSchedulesDirect
There was an error adding the lineup to your Schedules Direct account. Schedules Direct only allows a limited number of lineups per account. You may need to log into the Schedules Direct website and remove others listings from your account before proceeding.
Възникна грешка при добавянето на списъка към вашия "Schedules Direct" акаунт.Услугата позволява определен брой списъци към един акаунт.Ще е необходимо да влезете в акаунта си (през сайта на услугата) и да отстраните другите списъци преди да продължите с добавянето на нови.
.ErrorAddingMediaPathToVirtualFolder
There was an error adding the media path. Please ensure the path is valid and Jellyfin has access to that location.
Има проблем при добавянето на пътя.Моля уверете се ,че е валиден и сървъра има достъп до папката.
.ErrorAddingTunerDevice
There was an error adding the tuner device. Please ensure it is accessible and try again.
Възникна проблем при добавянето на тунера. Уверете се ,че устройството е достъпно и пробвайте отново.
.ErrorAddingXmlTvFile
There was an error accessing the XMLTV file. Please ensure the file exists and try again.
Има проблем при достъпа на XMLTV файла.Уверете се ,че е наличен и пробвайте отново.
.ErrorDefault
There was an error processing the request. Please try again later.
Възникна грешка при изпълнение на заявката. Моля опитайте по-късно.
.ErrorDeletingItem
There was an error deleting the item from the server. Please check that Jellyfin has write access to the media folder and try again.
Има проблем при опита да бъде изтрит файла от сървъра.Убедете се ,че сървъра има право да трие папки и опитайте отново.
.ErrorGettingTvLineups
There was an error downloading TV lineups. Please ensure your information is correct and try again.
Има проблем при опита да бъдат свалени списъци с ТВ.Убедете се ,че информацията е правилна и опитайте отново.
.ErrorPleaseSelectLineup
Please select a lineup and try again. If no lineups are available, then please check that your username, password, and postal code is correct.
Моля изберете списък и опитайте отново.Ако няма налични списъци се убедете ,че името,паролата и пощенския код са точни.

Loading…

Loading…

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
.ErrorAddingXmlTvFile
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
src/strings/bg-bg.json, string 218