Translation

Update server information
Update server information
30/250
Context English Turkish State
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Lütfen Jellyfin sunucunuzdaki Samba (smb) paylaşımınızın Kodi kurulumunuz için erişilebilir olduğundan ve sunucunuzda yol ikamesinin yapılandırılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Kodi dosyalarınızı bulamayabilir.
Unable to connect to Jellyfin.
Unable to connect to Jellyfin.
Jellyfin'e bağlanılamıyor.
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Jellyfin'e erişiminiz kısıtlanmıştır.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Bu sunucuya erişiminiz kısıtlanmıştır.
Unable to connect to this server.
Unable to connect to this server.
Bu sunucuya bağlanılamıyor.
Update server information
Update server information
Sunucu bilgilerini güncelleyin
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Daha önce yüklenmiş olan aynı sunucuya yeniden bağlanın. Farklı bir sunucu kullanmak istiyorsanız, kullanıcı bilgileriniz dahil yerel veritabanınızı sıfırlayın.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Kodi'de TV Melodileri bulunamıyor.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Jellyfin tema medyanız Kodi ile senkronize edildi
Add libraries
Add libraries
Kitaplık ekle
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Kodi için Jellyfin için şu anda uygulanan yama bozulmuş! Bu sorun devam ederse lütfen Jellyfin for Kodi forumlarına gönderin. Bunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gerekecek.

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Update server information
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 184