Translation

Repair library
Repair library
18/140
Context English Turkish State
Include people (slow)
Include people (slow)
İnsanları dahil et (yavaş)
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
En son içerik güncellemeleri alınamadı. Kodi yeniden başlatılıncaya kadar hiçbir içerik güncellemesi uygulanmayacaktır. Bu sorun devam ederse, lütfen Kodi günlüğünüzle Kodi forumları için Jellyfin'i bildirin.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Jellyfin eklentisini> Kitaplık ekle'yi başlatarak kitaplıkları eşitleyebilirsiniz.
Select the source
Select the source
Kaynağı seçin
Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
Kutu setleri yenileniyor
Repair library
Repair library
Onarım kütüphanesi
Remove library from Kodi
Remove library from Kodi
Kitaplığı Kodi'den kaldır
Add server
Add server
Sunucu Ekle
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi, Kodi sürümünüz için küçük bir yama uygulamak için şimdi yeniden başlayacak.
Update library
Update library
Kitaplığı güncelle
Enable Kodi Sync Queue
Enable Kodi Sync Queue
Kodi Senkronizasyon Sırasını Etkinleştir

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Repair library
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 166