Translation

Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
99/770
Context English Turkish State
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Müzik etkinken yerel oynatma modunu kullandığınız için, dosyalardan müzik derecelendirmesini içe aktarmak istiyor musunuz?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Önceki senkronizasyon devam ettirilsin mi?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Daha fazla bilgi bulunmak için GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
İçerik menüsünü etkinleştirin
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Kod dönüştürme seçeneğini etkinleştirin
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Oturuma eklenen kullanıcılar (kullanıcılar arasında boşluk yok) (ör. Kullanıcı adı, kullanıcı adı2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Video oynatma sırasında bildirimler ertelenir (canlı TV hariç).
Plugin
Plugin
Eklenti
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Etkili olması için Kodiyi yeniden başlatın.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Oynatma modu değişikliğini uygulamak için yerel veritabanını sıfırlayın.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Yerel ve Eklenti oynatma modu için geçerlidir
Context English Turkish State
Update server information
Update server information
Sunucu bilgilerini güncelleyin
Use alternate device name
Use alternate device name
Alternatif cihaz adı kullan
Username
Username
Kullanıcı Adı
Username or email
Username or email
Kullanıcı adı yada e-posta
Username or password cannot be empty
Username or password cannot be empty
Kullanıcı adı yada şifre boş olamaz
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Oturuma eklenen kullanıcılar (kullanıcılar arasında boşluk yok) (ör. Kullanıcı adı, kullanıcı adı2)
Verify connection
Verify connection
Bağlantıyı doğrula
Welcome
Welcome
Hoş Geldiniz
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Jellyfin eklentisini> Kitaplık ekle'yi başlatarak kitaplıkları eşitleyebilirsiniz.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Sunucu eklentisi Kodi Sync Queue'ya güvenmek yerine kitaplığınızı manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Eklentiyi başlatın ve kitaplıkları güncelleyin (veya kitaplık başına). İçeriği kaldırmak için kitaplığı onarmanız gerekir.

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 145