Translation

Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
39/300
Context English Turkish State
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Jellyfin kitaplığı güncellemelerini başlangıçta otomatik olarak uygulamak için sunucu eklentisi Kodi Sync Queue'yu kurun. Bu ayar, eklenti ayarları> senkronizasyon seçenekleri> Kodi Senkronizasyon Kuyruğunu Etkinleştir bölümünde bulunabilir.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Müzik etkinken yerel oynatma modunu kullandığınız için, dosyalardan müzik derecelendirmesini içe aktarmak istiyor musunuz?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Önceki senkronizasyon devam ettirilsin mi?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Daha fazla bilgi bulunmak için GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
İçerik menüsünü etkinleştirin
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Kod dönüştürme seçeneğini etkinleştirin
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Oturuma eklenen kullanıcılar (kullanıcılar arasında boşluk yok) (ör. Kullanıcı adı, kullanıcı adı2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Video oynatma sırasında bildirimler ertelenir (canlı TV hariç).
Plugin
Plugin
Eklenti
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Etkili olması için Kodiyi yeniden başlatın.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Oynatma modu değişikliğini uygulamak için yerel veritabanını sıfırlayın.
Context English Turkish State
Enable server restart message
Enable server restart message
Sunucu yeniden başlatma mesajını etkinleştir
Enable sync during playback (may cause some lag)
Enable sync during playback (may cause some lag)
Oynatma sırasında senkronizasyonu etkinleştirin (bazı gecikmelere neden olabilir)
Enable the context menu
Enable the context menu
İçerik menüsünü etkinleştirin
Enable the option to delete
Enable the option to delete
Silme seçeneğini etkinleştirin
Enable the option to play with cinema mode
Enable the option to play with cinema mode
Sinema modu ile oynatma seçeneğini etkinleştirin
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Kod dönüştürme seçeneğini etkinleştirin
Enable welcome message
Enable welcome message
Hoş geldin mesajını aktif et
Enter folder name for backup
Enter folder name for backup
Yedeklemeler için klasör ismi girin
Failed to create backup
Failed to create backup
Yedek oluşturulamadı
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
En son içerik güncellemeleri alınamadı. Kodi yeniden başlatılıncaya kadar hiçbir içerik güncellemesi uygulanmayacaktır. Bu sorun devam ederse, lütfen Kodi günlüğünüzle Kodi forumları için Jellyfin'i bildirin.

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Enable the option to transcode
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 144