Translation

Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
26/230
Context English Turkish State
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
Yeni bir cihaz kimliği oluşturuldu. Kodi şimdi yeniden başlayacak.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Dikkat! Yerel modu seçerseniz, Jellyfin sinema modu, doğrudan akış / kod dönüştürme seçenekleri ve ebeveyn erişim planı gibi bazı Jellyfin özellikleri eksik olacaktır.
Add-on (default)
Add-on (default)
Eklenti (varsayılan)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Yerel (doğrudan yollar)
Enable music library?
Enable music library?
Müzik kitaplığı etkinleştirilsin mi?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi şu dosyayı bulamıyor:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Eklenti ayarlarında ağ kimlik bilgilerinizi doğrulamanız veya yolunuzu doğru şekilde biçimlendirmek için Jellyfin yolu ikamesini kullanmanız gerekebilir (Jellyfin kontrol paneli> kitaplık). Senkronizasyon durdurulsun mu?
New
New
Yeni
Add user to session
Add user to session
Oturuma kullanıcı ekle
Perform local database reset
Perform local database reset
Yerel veritabanı sıfırlama gerçekleştirin
Sync theme media
Sync theme media
Tema medyasını senkronize et

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Kodi can't locate file:
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 118