Translation

Subtitles only
Subtitles only
19/140
Context English Turkish State
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Jellyfin tema medyanız Kodi ile senkronize edildi
Add libraries
Add libraries
Kitaplık ekle
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Kodi için Jellyfin için şu anda uygulanan yama bozulmuş! Bu sorun devam ederse lütfen Jellyfin for Kodi forumlarına gönderin. Bunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gerekecek.
A patch has been applied!
A patch has been applied!
Bir yama uygulandı!
Audio only
Audio only
Sadece ses
Subtitles only
Subtitles only
Yalnızca altyazılar
Enable audio/subtitles selection
Enable audio/subtitles selection
Ses / altyazı seçimini etkinleştir
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Hataları önlemek için lütfen Jellyfin for Kodi'yi sürümüne güncelleyin:
Update password
Update password
Şifre güncelle
Reset the music library?
Reset the music library?
Müzik kitaplığı sıfırlansın mı?
Mask sensitive information in log (does not apply to kodi logging)
Mask sensitive information in log (does not apply to Kodi logging)
Hassas bilgileri günlükte maskeleyin (Kodi günlüğü için geçerli değildir)
Context English Turkish State
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Müzik etkinken yerel oynatma modunu kullandığınız için, dosyalardan müzik derecelendirmesini içe aktarmak istiyor musunuz?
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Silme onayını atlayın (riski size ait olacak şekilde kullanın)
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Senkronizasyon sırasında bir şeyler ters gitti. Kodi'yi yeniden başlatırken ilerlemeyi geri yükleyebileceksiniz. Sorun devam ederse, lütfen Kodi günlüğünüzle Kodi forumları için Jellyfin'i bildirin.
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Bir şeyler yanlış gitti. Daha sonra tekrar deneyin.
Startup delay (in seconds)
Startup delay (in seconds)
Başlangıç gecikmesi (saniye)
Subtitles only
Subtitles only
Yalnızca altyazılar
Sync
Sync
Eşle
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Kitaplığı Kodi ile senkronize et
Sync theme media
Sync theme media
Tema medyasını senkronize et
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Kodi için Jellyfin için şu anda uygulanan yama bozulmuş! Bu sorun devam ederse lütfen Jellyfin for Kodi forumlarına gönderin. Bunun mümkün olan en kısa sürede düzeltilmesi gerekecek.

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Subtitles only
Labels
No labels currently set!
Source string age
10 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 192