Translation

Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
45/380
Context English Turkish State
In Progress
In Progress
Devam etmekte
Unwatched
Unwatched
İzlenmemiş
By first letter
By first letter
İlk harfle
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Bekleyen {number} güncellemeniz var. Yeni içeriğin görülmesi biraz zaman alabilir. Jellyfin eklentisini> güncelleme kitaplıklarını başlatarak kitaplıklarınızı güncellemek daha hızlı olabilir. Yine de devam edilsin mi?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Önceki senkronizasyonu unuttunuz mu? Bu tavsiye edilmez.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Sayfalama - indirme işlemleri (varsayılan: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Sayfalama ipucu: Her indirme işlememi, aynı anda Jellyfin'den maksimum öğe değerinizi ister.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aşağıdaki değişiklikleri uygulamak için kitaplıklarınızı güncelleyin veya onarın.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Güncelleme sayısı şu değerden fazlaysa ilerleme çubuğunu görüntüle
Processing updates
Processing updates
Güncellemeler işleniyor
Force transcode
Force transcode
Kod dönüştürmeye zorla

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Paging - download threads (default: 3)
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 207