Translation

Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
122/1070
Context English Turkish State
Create a backup
Create a backup
Bir yedek oluşturun
Backup folder
Backup folder
Yedekleme klasörü
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Önemli, Jellyfin for Kodi ile çakışmayı önlemek için gelişmiş ayarlarınızdan temizleme güncellemesi kaldırılmıştır. Kodi şimdi yeniden başlayacak.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Kutu setlerini yenile
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Jellyfin kitaplığı güncellemelerini başlangıçta otomatik olarak uygulamak için sunucu eklentisi Kodi Sync Queue'yu kurun. Bu ayar, eklenti ayarları> senkronizasyon seçenekleri> Kodi Senkronizasyon Kuyruğunu Etkinleştir bölümünde bulunabilir.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Müzik etkinken yerel oynatma modunu kullandığınız için, dosyalardan müzik derecelendirmesini içe aktarmak istiyor musunuz?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Önceki senkronizasyon devam ettirilsin mi?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Daha fazla bilgi bulunmak için GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
İçerik menüsünü etkinleştirin
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Kod dönüştürme seçeneğini etkinleştirin
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Oturuma eklenen kullanıcılar (kullanıcılar arasında boşluk yok) (ör. Kullanıcı adı, kullanıcı adı2)
Context English Turkish State
Server is restarting
Server is restarting
Sunucu yeniden başlatılıyor
Server name
Server name
Sunucu ismi
Server or port cannot be empty
Server or port cannot be empty
Sunucu yada port boş olamaz
Settings
Settings
Ayarlar
Sign in
Sign in
Giriş
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Müzik etkinken yerel oynatma modunu kullandığınız için, dosyalardan müzik derecelendirmesini içe aktarmak istiyor musunuz?
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Silme onayını atlayın (riski size ait olacak şekilde kullanın)
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Senkronizasyon sırasında bir şeyler ters gitti. Kodi'yi yeniden başlatırken ilerlemeyi geri yükleyebileceksiniz. Sorun devam ederse, lütfen Kodi günlüğünüzle Kodi forumları için Jellyfin'i bildirin.
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Bir şeyler yanlış gitti. Daha sonra tekrar deneyin.
Startup delay (in seconds)
Startup delay (in seconds)
Başlangıç gecikmesi (saniye)

Loading…

Loading…

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.tr_tr/strings.po, string 140