Translation

Jellyfin for Kodi
Jellyfin for Kodi
20/170
Context English Tamil State
In progress Music videos
In progress Music videos
இசை வீடியோக்கள் உள்ளன
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
முன்னேற்ற தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில்
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
தொடக்கத்தில் ஜெல்லிஃபின் நூலக புதுப்பிப்புகளை தானாகவே பயன்படுத்த சேவையக சொருகி கோடி ஒத்திசைவு வரிசையை நிறுவவும். இந்த அமைப்பை கூடுதல் அமைப்புகள்> ஒத்திசைவு விருப்பங்கள்> கோடி ஒத்திசைவு வரிசையை இயக்கு.
Interface
Interface
இடைமுகம்
Invalid username or password
Invalid username or password
தவறான பயனர்பெயர் அல்லது கடவுச்சொல்
Jellyfin for Kodi
Jellyfin for Kodi
கோடிக்கு ஜெல்லிஃபின்
Jellyfin options
Jellyfin options
ஜெல்லிஃபின் விருப்பங்கள்
Jellyfin transcode
Jellyfin transcode
ஜெல்லிஃபின் டிரான்ஸ்கோட்
Jump back on resume (in seconds)
Jump back on resume (in seconds)
மீண்டும் தொடங்கவும் (நொடிகளில்)
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
கோடியால் கோப்பைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது:

Loading…

Loading…

Glossary

English Tamil
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Jellyfin for Kodi
Labels
No labels currently set!
Source string age
a month ago
Translation file
resources/language/resource.language.ta/strings.po, string 1