Translation

Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
0/360
Context English Slovenian State
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Obvestila so prestavljena med predvajanjem (razen za TV v živo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Za uveljavitev sprememb ponovno zaženite Kodi.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Za spremembo načina predvajanja je potrebno ponastaviti lokalno bazo podatkov.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Omogoči zunanje podnapise
Transcode options
Transcode options
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Stisni slike (zmanjša kvaliteto)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri sinhronizaciji je prišlo do napake. Po ponovnem zagonu Kodi-ja boste lahko nadaljevali s sinhronizacijo. Če napaka ostane jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi, skupaj s Kodi dnevnikom.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Applies to Add-on playback mode only
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 151