Translation

Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
85/770
Context English Slovenian State
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Nadaljuj s prejšnjo sinhronizacijo?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Za več informacij obiščite Github wiki stran > Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Omogoči kontekstni meni
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Omogoči možnost prekodiranja
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Uporabniki dodani v sejo (brez presledka med uporabniki) (npr. uporabnik1,uporabnik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Obvestila so prestavljena med predvajanjem (razen za TV v živo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Za uveljavitev sprememb ponovno zaženite Kodi.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Za spremembo načina predvajanja je potrebno ponastaviti lokalno bazo podatkov.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Context English Slovenian State
Update server information
Update server information
Posodobi podatke o strežniku
Use alternate device name
Use alternate device name
Uporabi alternativno ime naprave
Username
Username
Uporabniško ime
Username or email
Username or email
Uporabniško ime ali email
Username or password cannot be empty
Username or password cannot be empty
Uporabniško ime oziroma geslo ne more biti prazno
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Uporabniki dodani v sejo (brez presledka med uporabniki) (npr. uporabnik1,uporabnik2)
Verify connection
Verify connection
Preveri povezavo
Welcome
Welcome
Dobrodošli
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knjižnice lahko ročno sinhronizirate v nastavitvah Jellyfin dodatka > Dodaj knjižnice.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Namesto da se zanašate na strežniški dodatek Kodi Sync Queue lahko knjižnice ročno posodobite. Odprite dodatek in posodobite knjižnice (ali posamezno knjižnico). Za odstranitev vsebin morate izbrati možnost popravi knjižnico.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 145