Translation

You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
114/1070
Context English Slovenian State
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Omogoči zunanje podnapise
Transcode options
Transcode options
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Stisni slike (zmanjša kvaliteto)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri sinhronizaciji je prišlo do napake. Po ponovnem zagonu Kodi-ja boste lahko nadaljevali s sinhronizacijo. Če napaka ostane jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi, skupaj s Kodi dnevnikom.
Select the libraries to add
Select the libraries to add
Izberite knjižnice, ki jih želite dodati
All
All
Vse
Restart Kodi to resume where you left off.
Restart Kodi to resume where you left off.
Ponovno zaženite Kodi in nadaljujete kjer ste ostali.
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sinhroniziraj knjižnico s Kodi-jem
Context English Slovenian State
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Imate {number} posodobitev na čakanju. Trajalo bo nekaj časa, preden boste videli nove vsebine. Morda bo hitreje, če ročno posodobite knjižnice, tako da odprete Jellyfin dodatek > Posodobi knjižnice. Nadaljuj kljub temu?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Preveriti vaše omrežne poverilnice v nastavitvah dodatka ali uporabite Jellyfin zamenjavo poti za pravilno oblikovanje poti datotek (Jellyfin nadzorna plošča > Knjižnice). Želite preklicati sinhronizacijo?
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Vaš dostop do Jellyfin je omejen.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Vaš dostop do tega strežnika je omejen.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 155