Translation

Update server information
Update server information
28/250
Context English Slovenian State
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Prosimo preverite, da je vaš Samba (smb) strežnik, ki ga uporablja Jellyfin dosegljiv tudi za Kodi in da je zamenjava poti pravilno nastavljena. V nasprotnem primeru Kodi ne bo našel vaših datotek.
Unable to connect to Jellyfin.
Unable to connect to Jellyfin.
Povezava s Jellyfin ni uspela.
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Vaš dostop do Jellyfin je omejen.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Vaš dostop do tega strežnika je omejen.
Unable to connect to this server.
Unable to connect to this server.
Povezava s tem strežnikom ni uspela.
Update server information
Update server information
Posodobi podatke o strežniku
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Poveži s prej izbranim strežnikom. Če se želite povezati z drugim strežnikom, ponastavite lokalno bazo podatkov, vključno z uporabniškimi podatki.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Add libraries
Add libraries
Dodaj knjižnice
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Trenutno uveljavljen popravek za Jellyfin za Kodi je pokvarjen. Težavo morate odpraviti čim hitreje. Če težava ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
server strežnik

Source information

Context
Update server information
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 184