Translation

Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
34/200
Context English Slovenian State
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri sinhronizaciji je prišlo do napake. Po ponovnem zagonu Kodi-ja boste lahko nadaljevali s sinhronizacijo. Če napaka ostane jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi, skupaj s Kodi dnevnikom.
Select the libraries to add
Select the libraries to add
Izberite knjižnice, ki jih želite dodati
All
All
Vse
Restart Kodi to resume where you left off.
Restart Kodi to resume where you left off.
Ponovno zaženite Kodi in nadaljujete kjer ste ostali.
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sinhroniziraj knjižnico s Kodi-jem
Include people (slow)
Include people (slow)
Vključi osebe (počasno)
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri pridobivanju novih vsebin je prišlo do napake. Spremembe ne bodo uveljavljene do ponovnega zagona. Če napaka ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi skupaj s Kodi dnevnikom.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knjižnice lahko ročno sinhronizirate v nastavitvah Jellyfin dodatka > Dodaj knjižnice.
Select the source
Select the source
Izberite vir
Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
Context English Slovenian State
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri sinhronizaciji je prišlo do napake. Po ponovnem zagonu Kodi-ja boste lahko nadaljevali s sinhronizacijo. Če napaka ostane jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi, skupaj s Kodi dnevnikom.
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Prišlo je do napake. Poskusite znova kasneje.
Startup delay (in seconds)
Startup delay (in seconds)
Zamik pri zagonu (v sekundah)
Subtitles only
Subtitles only
Samo podnapisi
Sync
Sync
Sinhroniziraj
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sinhroniziraj knjižnico s Kodi-jem
Sync theme media
Sync theme media
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Trenutno uveljavljen popravek za Jellyfin za Kodi je pokvarjen. Težavo morate odpraviti čim hitreje. Če težava ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
The Kodi Sync Queue speeds up the start up sync. Other syncs are triggered by server events.
Kodi Sync Queue pohitri začetno sinhronizacijo knjižnice. Ostale sinhronizacije sproži strežnik.
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
To avoid errors, please update Jellyfin for Kodi to version:
Za izogib težavam prosimo posodobite Jellyfin za Kodi na različico:

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Sync library to Kodi
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 160