Translation

In progress Music videos
In progress Music videos
34/240
Context English Slovenian State
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Pomembno, za izogib konfliktu z Jellyfin za Kodi je bil cleanonupdate odstranjen iz vaših naprednih nastavitev. Kodi se bo zdaj ponovno zagnal.
Include people (slow)
Include people (slow)
Vključi osebe (počasno)
In Progress
In Progress
V teku
In Progress Episodes
In Progress Episodes
Epizode med ogledom
In Progress Movies
In Progress Movies
Filmi med ogledom
In progress Music videos
In progress Music videos
Glasbeni videoposnetki med ogledom
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
Trenutno gledane serije
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Namestite dodatek Kodi Sync Queue na strežnik za samodejne posodobitve Kodi knjižnice ob zagon. Nastavitev najdete v nastavitvah dodatka > možnosti sinhronizacije > Omogoči Kodi Sync Queue.
Interface
Interface
Vmesnik
Invalid username or password
Invalid username or password
Napačno uporabniško ime ali geslo

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
video video

Source information

Context
In progress Music videos
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 44