Translation

You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
86/720
Context English Slovenian State
Username or email
Username or email
Uporabniško ime ali email
Username or password cannot be empty
Username or password cannot be empty
Uporabniško ime oziroma geslo ne more biti prazno
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Uporabniki dodani v sejo (brez presledka med uporabniki) (npr. uporabnik1,uporabnik2)
Verify connection
Verify connection
Preveri povezavo
Welcome
Welcome
Dobrodošli
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knjižnice lahko ročno sinhronizirate v nastavitvah Jellyfin dodatka > Dodaj knjižnice.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Namesto da se zanašate na strežniški dodatek Kodi Sync Queue lahko knjižnice ročno posodobite. Odprite dodatek in posodobite knjižnice (ali posamezno knjižnico). Za odstranitev vsebin morate izbrati možnost popravi knjižnico.
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Imate {number} posodobitev na čakanju. Trajalo bo nekaj časa, preden boste videli nove vsebine. Morda bo hitreje, če ročno posodobite knjižnice, tako da odprete Jellyfin dodatek > Posodobi knjižnice. Nadaljuj kljub temu?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Preveriti vaše omrežne poverilnice v nastavitvah dodatka ali uporabite Jellyfin zamenjavo poti za pravilno oblikovanje poti datotek (Jellyfin nadzorna plošča > Knjižnice). Želite preklicati sinhronizacijo?
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Vaš dostop do Jellyfin je omejen.

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 163