Translation

Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
0/420
Context English Slovenian State
Users added to the session (no space between users). (eg username,username2)
Users added to the session (no space between users) (e.g. username,username2)
Uporabniki dodani v sejo (brez presledka med uporabniki) (npr. uporabnik1,uporabnik2)
Notifications are delayed during video playback (except live tv).
Notifications are delayed during video playback (except live TV).
Obvestila so prestavljena med predvajanjem (razen za TV v živo).
Plugin
Plugin
Dodatek
Restart Kodi to take effect.
Restart Kodi to take effect.
Za uveljavitev sprememb ponovno zaženite Kodi.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Reset the local database to apply the playback mode change.
Za spremembo načina predvajanja je potrebno ponastaviti lokalno bazo podatkov.
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Native and Add-on playback mode
Applies to Add-on playback mode only
Applies to Add-on playback mode only
Enable external subtitles
Enable external subtitles
Omogoči zunanje podnapise
Transcode options
Transcode options
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Stisni slike (zmanjša kvaliteto)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Applies to Native and Add-on playback mode
Labels
No labels currently set!
Source string age
7 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 150