Translation

Add libraries
Add libraries
15/130
Context English Slovenian State
Unable to connect to this server.
Unable to connect to this server.
Povezava s tem strežnikom ni uspela.
Update server information
Update server information
Posodobi podatke o strežniku
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Poveži s prej izbranim strežnikom. Če se želite povezati z drugim strežnikom, ponastavite lokalno bazo podatkov, vključno z uporabniškimi podatki.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Add libraries
Add libraries
Dodaj knjižnice
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Trenutno uveljavljen popravek za Jellyfin za Kodi je pokvarjen. Težavo morate odpraviti čim hitreje. Če težava ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi.
A patch has been applied!
A patch has been applied!
Popravek je bil uveljavljen!
Audio only
Audio only
Samo zvok
Subtitles only
Subtitles only
Samo podnapisi
Enable audio/subtitles selection
Enable audio/subtitles selection
Omogoči izbiro zvoka in podnapisov

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Add libraries
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 188