Translation

Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
0/180
Context English Slovenian State
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sinhroniziraj knjižnico s Kodi-jem
Include people (slow)
Include people (slow)
Vključi osebe (počasno)
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri pridobivanju novih vsebin je prišlo do napake. Spremembe ne bodo uveljavljene do ponovnega zagona. Če napaka ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi skupaj s Kodi dnevnikom.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knjižnice lahko ročno sinhronizirate v nastavitvah Jellyfin dodatka > Dodaj knjižnice.
Select the source
Select the source
Izberite vir
Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
Repair library
Repair library
Popravi knjižnico
Remove library from Kodi
Remove library from Kodi
Odstrani knjižnico iz Kodi-ja
Add server
Add server
Dodaj strežnik
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi se bo zdaj ponovno zagnal za uveljavitev manjšega popravka za vašo Kodi različico.
Update library
Update library
Posodobi knjižnico

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Refreshing boxsets
Labels
No labels currently set!
Source string age
7 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 165