Translation

Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
64/590
Context English Slovenian State
By first letter
By first letter
Po prvi črki
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Imate {number} posodobitev na čakanju. Trajalo bo nekaj časa, preden boste videli nove vsebine. Morda bo hitreje, če ročno posodobite knjižnice, tako da odprete Jellyfin dodatek > Posodobi knjižnice. Nadaljuj kljub temu?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Pozabi prejšnjo sinhronizacijo? To ni priporočeno.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Posodobi ali popravi knjižnico za uveljavitev spodnjih sprememb.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Prikaži vrstico napredka, če je število posodobitev večje kot
Processing updates
Processing updates
Obdelovanje posodobitev
Force transcode
Force transcode
Vsili prekodiranje
Restart Jellyfin for Kodi
Restart Jellyfin for Kodi
Ponovno zaženi Jellyfin za Kodi
Restarting to apply the patch
Restarting to apply the patch
Ponovni zagon za uveljavitev popravka

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Labels
No labels currently set!
Source string age
8 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 209