Translation

Refresh boxsets
Refresh boxsets
0/150
Context English Slovenian State
Replace existing backup?
Replace existing backup?
Nadomesti obstoječo varnostno kopijo?
Created backup at:
Created backup at:
Varnostna kopija ustvarjena v:
Create a backup
Create a backup
Ustvari varnostno kopijo
Backup folder
Backup folder
Mapa varnostne kopije
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Pomembno, za izogib konfliktu z Jellyfin za Kodi je bil cleanonupdate odstranjen iz vaših naprednih nastavitev. Kodi se bo zdaj ponovno zagnal.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Namestite dodatek Kodi Sync Queue na strežnik za samodejne posodobitve Kodi knjižnice ob zagon. Nastavitev najdete v nastavitvah dodatka > možnosti sinhronizacije > Omogoči Kodi Sync Queue.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Nadaljuj s prejšnjo sinhronizacijo?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Za več informacij obiščite Github wiki stran > Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Omogoči kontekstni meni

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Refresh boxsets
Labels
No labels currently set!
Source string age
7 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 138