Translation

Restart Kodi to resume where you left off.
Restart Kodi to resume where you left off.
53/420
Context English Slovenian State
Compress artwork (reduces quality)
Compress artwork (reduces quality)
Stisni slike (zmanjša kvaliteto)
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
You've change the playback mode. Kodi needs to be reset to apply the change, would you like to do this now?
Spremenili ste način predvajanja. Za uveljavitev sprememb potrebuje Kodi ponoven zagon. Želite znova zagnati zdaj?
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri sinhronizaciji je prišlo do napake. Po ponovnem zagonu Kodi-ja boste lahko nadaljevali s sinhronizacijo. Če napaka ostane jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi, skupaj s Kodi dnevnikom.
Select the libraries to add
Select the libraries to add
Izberite knjižnice, ki jih želite dodati
All
All
Vse
Restart Kodi to resume where you left off.
Restart Kodi to resume where you left off.
Ponovno zaženite Kodi in nadaljujete kjer ste ostali.
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sinhroniziraj knjižnico s Kodi-jem
Include people (slow)
Include people (slow)
Vključi osebe (počasno)
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Pri pridobivanju novih vsebin je prišlo do napake. Spremembe ne bodo uveljavljene do ponovnega zagona. Če napaka ostane, jo prijavite na forumu za Jellyfin za Kodi skupaj s Kodi dnevnikom.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Knjižnice lahko ročno sinhronizirate v nastavitvah Jellyfin dodatka > Dodaj knjižnice.
Select the source
Select the source
Izberite vir

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Restart Kodi to resume where you left off.
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sl/strings.po, string 159