Translation

Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
167/1550
Context English Slovak State
Unable to connect to Jellyfin.
Unable to connect to Jellyfin.
Spojenie s Jellyfinom sa nedá nadviazať.
Your access to Jellyfin is restricted.
Your access to Jellyfin is restricted.
Váš prístup k Jellfinu je obmedzený.
Your access to this server is restricted.
Your access to this server is restricted.
Váš prístup k tomuto serveru je obmedzený.
Unable to connect to this server.
Unable to connect to this server.
Spojenie s týmto serverom sa nedá nadviazať.
Update server information
Update server information
Aktualizovať informácie o serveri
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Znovu sa pripojte k tomu istému serveru ako bol predtým načítaný. Pokiaľ chcete použiť iný server, resetujte vašu lokálnu databázu, vrátane používateľských informácií.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Unable to locate TV Tunes in Kodi.
Nedarí sa pripojiť k TV tuneru v Kodi.
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Your Jellyfin theme media has been synced to Kodi
Vaša Jellyfin téma medií bola zosynchronizovaná do Kodi
Add libraries
Add libraries
Pridať knižnice
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
The currently applied patch for Jellyfin for Kodi is corrupted! Please post to the Jellyfin for Kodi forums if this issue persists. This will need to be fixed as soon as possible.
Aktuálne aplikovaná záplata pre Jellyfin for Kodi je poškodená! Prosím, pokiaľ tento problém pretrváva, nahláste ho na fóra Jellyfin for Kodi. Toto si vyžaduje opraviť hneď ako sa dá.
A patch has been applied!
A patch has been applied!
Záplata bola aplikovaná!

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
User Používateľ
previous item Predchádzajúca položka

Source information

Context
Reconnect to the same server that was previously loaded. If you want to use a different server, reset your local database, including your user information.
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 178