Translation

Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
242/1910
Context English Slovak State
Created backup at:
Created backup at:
Vytvoriť zálohu v:
Create a backup
Create a backup
Vytvoriť zálohu
Backup folder
Backup folder
Priečinok zálohy
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Dôležité, cleanonupdate bol odstránený z pokročilých nadstavení aby sa zabránilo konfliktom s doplnkom Jellyfin for Kodi. Kodi sa teraz sám reštartuje.
Refresh boxsets
Refresh boxsets
Obnoviť boxsety
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Nainštalujte serverový zásuvný modul Kodi Sync Queue pre automatické aplikovanie aktualizácií Jellyfin knižnice pri spustení. Toto nastavenie môže byť nájdené v nastaveniach doplnkov v Kodi > Možnosti synchronizácie > Povoliť Kodi Sync Queue.
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Keďže používate režim natívneho prehrávania s povolenou hudbou, chcete importovať hodnotenie hudby zo súborov?
Resume the previous sync?
Resume the previous sync?
Pokračovať v predchádzajúcej synchronizácii?
Find more info in the github wiki/Create-and-restore-from-backup.
Find more info in the GitHub wiki/Create-and-restore-from-backup.
Viac informácií nájdete na stránke github wiki / Create-and-restore-from-backup.
Enable the context menu
Enable the context menu
Povoliť kontextové menu
Enable the option to transcode
Enable the option to transcode
Povoliť možnosť transkódovať

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
enable povoliť
Settings Nastavenia
Add-on Doplnok
Library Knižnica
plugin zásuvný modul

Source information

Context
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 139