Translation

In progress Music videos
In progress Music videos
27/240
Context English Slovak State
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Important, cleanonupdate was removed in your advanced settings to prevent conflict with Jellyfin for Kodi. Kodi will restart now.
Dôležité, cleanonupdate bol odstránený z pokročilých nadstavení aby sa zabránilo konfliktom s doplnkom Jellyfin for Kodi. Kodi sa teraz sám reštartuje.
Include people (slow)
Include people (slow)
Zahrnúť ľudí (pomalé)
In Progress
In Progress
Prebieha
In Progress Episodes
In Progress Episodes
Rozosledované epizódy
In Progress Movies
In Progress Movies
Rozosledované filmy
In progress Music videos
In progress Music videos
Rozosledované Hudobné Videá
In Progress TV Shows
In Progress TV Shows
Rozosledované seriály
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Install the server plugin Kodi Sync Queue to automatically apply Jellyfin library updates at startup. This setting can be found in the add-on settings > sync options > Enable Kodi Sync Queue.
Nainštalujte serverový zásuvný modul Kodi Sync Queue pre automatické aplikovanie aktualizácií Jellyfin knižnice pri spustení. Toto nastavenie môže byť nájdené v nastaveniach doplnkov v Kodi > Možnosti synchronizácie > Povoliť Kodi Sync Queue.
Interface
Interface
Rozhranie
Invalid username or password
Invalid username or password
Neplatné používateľské meno alebo heslo

Loading…

Loading…

Glossary

English Slovak
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
In progress Music videos
Labels
No labels currently set!
Source string age
11 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.sk_sk/strings.po, string 44