Translation

Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
32/230
Context English Romanian State
A new device Id has been generated. Kodi will now restart.
A new device ID has been generated. Kodi will now restart.
A fost generat un nou ID de dispozitiv. Kodi va reporni acum.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Caution! If you choose Native mode, certain Jellyfin features will be missing, such as: Jellyfin cinema mode, direct stream/transcode options and parental access schedule.
Atenție! Dacă alegeți modul Nativ, anumite funcții Jellyfin vor lipsi, cum ar fi: modul cinematograf Jellyfin, opțiunile de flux direct / transcodare și programul de acces parental.
Add-on (default)
Add-on (default)
Add-on (implicit)
Native (direct paths)
Native (direct paths)
Nativ (cale directă)
Enable music library?
Enable music library?
Activați biblioteca muzicală?
Kodi can't locate file:
Kodi can't locate file:
Kodi nu poate localiza fișierul:
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
You may need to verify your network credentials in the add-on settings or use the Jellyfin path substitution to format your path correctly (Jellyfin dashboard > library). Stop syncing?
Este posibil să fie nevoie să vă verificați credențialele de rețea în setările suplimentare sau să utilizați substituția căii Jellyfin pentru a vă forma calea corectă (tabloul de bord Jellyfin> Biblioteca). Opriți sincronizarea?
New
New
Nou
Add user to session
Add user to session
Adaugă utilizator la sesiune
Perform local database reset
Perform local database reset
Efectuați resetarea bazei de date locale
Sync theme media
Sync theme media
Sincronizați media temei

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Kodi can't locate file:
Labels
No labels currently set!
Source string age
7 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.ro/strings.po, string 118