Translation

Select the source
Select the source
15/170
Context English Romanian State
Restart Kodi to resume where you left off.
Restart Kodi to resume where you left off.
Reporniți Kodi pentru a relua din locul unde ați lăsat.
Sync library to Kodi
Sync library to Kodi
Sincronizați biblioteca cu Kodi
Include people (slow)
Include people (slow)
Includeți persoane (lent)
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Failed to retrieve latest content updates. No content updates will be applied until Kodi is restarted. If this issue persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Eșuare la preluarea ultimelor actualizări de conținut. Nu se vor aplica actualizări ale conținutului până la repornirea Kodi. Dacă această problemă persistă, vă rugăm să raportați la forumul Jellyfin pentru Kodi, cu jurnalul dvs. Kodi.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
You can sync libraries by launching the Jellyfin add-on > Add libraries.
Puteți sincroniza bibliotecile lansând add-on-ulJellyfin > Adaugă biblioteci.
Select the source
Select the source
Selectați sursa
Refreshing boxsets
Refreshing boxsets
Reîmprospătați colecțiile
Repair library
Repair library
Reparați biblioteca
Remove library from Kodi
Remove library from Kodi
Scoateți biblioteca din Kodi
Add server
Add server
Adaugă server
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi will now restart to apply a small patch for your Kodi version.
Kodi va reporni acum pentru a aplica un update mic pentru versiunea dvs. Kodi.

Loading…

Loading…

Glossary

English Romanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Select the source
Labels
No labels currently set!
Source string age
9 months ago
Translation file
resources/language/resource.language.ro/strings.po, string 164