Translation

Sign in
Sign in
7/100
Context English Polish State
Server address
Server address
Adres serwera
Server is restarting
Server is restarting
Serwer jest uruchamiany ponownie
Server name
Server name
Nazwa serwera
Server or port cannot be empty
Server or port cannot be empty
Nazwa hosta i port nie mogą być puste
Settings
Settings
Ustawienia
Sign in
Sign in
Zaloguj
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Since you are using native playback mode with music enabled, do you want to import music rating from files?
Ponieważ używasz natywnego trybu odtwarzania muzyki, czy importować ocenę muzyki z plików?
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Skip the delete confirmation (use at your own risk)
Pomiń potwierdzenie usunięcia (niebezpieczne)
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Something went wrong during the sync. You'll be able to restore progress when restarting Kodi. If the problem persists, please report on the Jellyfin for Kodi forums, with your Kodi log.
Coś poszło nie tak podczas synchronizacji. Po uruchomieniu Kodi ponownie będzie możliwe jej wznowienie. Jeśli problem się powtórzy, proszę zgłoś go na forum Jellyfin for Kodi, dołączając dziennik zdarzeń Kodi.
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
ComponentTranslation
This translation Translated Jellyfin/Jellyfin Kodi
Zaloguj
Following string has different context but same source.
Translated Jellyfin/Jellyfin Vue
Zaloguj

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Sign in
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 90