Translation

Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
65/590
Context English Polish State
By first letter
By first letter
Według pierwszej litery
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
You have {number} updates pending. This may take a little while before seeing new content. It might be faster to update your libraries via launching the Jellyfin add-on > update libraries. Proceed anyway?
Do pobrania jest {number} aktualizacji. To może trochę potrwać. Szybszą opcją może być pełna aktualizacja w dodatku Jellyfin > Aktualizuj biblioteki. Kontynuować mimo to?
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Forget about the previous sync? This is not recommended.
Porzucić poprzednią synchronizację? Nie jest to wskazane.
Paging - download threads (default: 3)
Paging - download threads (default: 3)
Paginacja - wątki pobierania (domyślnie: 3)
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paging tip: Each download thread requests your max items value from Jellyfin at the same time.
Paginacja: każdy z wątków pobiera maksymalną ilość pozycji w tym samym czasie.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Aktualizuj lub napraw biblioteki aby zatwierdzić poniższe zmiany.
Display the progress bar if update count greater than
Display the progress bar if update count greater than
Wyświetl pasek postępu przy aktualizacji większej niż
Processing updates
Processing updates
Przetwarzanie aktualizacji
Force transcode
Force transcode
Wymuś transkodowanie
Restart Jellyfin for Kodi
Restart Jellyfin for Kodi
Zrestartuj Jellyfin dla Kodi
Restarting to apply the patch
Restarting to apply the patch
Restartowanie by zainstalować poprawkę

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Update or repair your libraries to apply the changes below.
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 209