Translation

Remove server
Remove server
11/130
Context English Polish State
Update library
Update library
Zaktualizuj bibliotekę
Enable Kodi Sync Queue
Enable Kodi Sync Queue
Włącz Kodi Sync Queue
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
You can update your library manually rather than rely on the server plugin Kodi Sync Queue. Launch the add-on and update libraries (or per library). To remove content, you'll need to repair the library.
Możesz ręcznie aktualizować bibliotekę zamiast polegać na wtyczce serwera Kodi Sync Queue. Wybierz "Zaktualizuj biblioteki" w dodatku Jellyfin. Aby usunąć zawartość, należy naprawić biblioteki.
Update libraries
Update libraries
Zaktualizuj biblioteki
Repair libraries
Repair libraries
Napraw biblioteki
Remove server
Remove server
Usuń serwer
Something went wrong. Try again later.
Something went wrong. Try again later.
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
Enable the option to delete
Enable the option to delete
Włącz opcję usuwania
Removing library
Removing library
Usuwanie biblioteki
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Please make sure your Samba (smb) share of your Jellyfin server is accessible to your Kodi installation and that you have path substitution configured on your server. Otherwise, Kodi may fail to locate your files.
Upewnij się, że udział Samba (smb) twojego serwera Jellyfin jest dostępny dla tej instalacji Kodi i udostępniony folder sieciowy jest skonfigurowany na serwerze. W przeciwnym razie Kodi może nie odnaleźć twoich plików.
Unable to connect to Jellyfin.
Unable to connect to Jellyfin.
Błąd połączenia z Jellyfin.

Loading…

Loading…

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Remove server
Labels
No labels currently set!
Source string age
a year ago
Translation file
resources/language/resource.language.pl_pl/strings.po, string 175